Busting Self-confidence

Acest program trece de la etichete verbale la prescripţii comportamentale concrete pentru a creşte încrederea în sine a angajaţilor.

  • Cum putem defini şi măsura încrederea în sine?
  • Identificarea manifestărilor încrederii la nivel: comportamental, cognitiv, emoţional.
  • Cercul vicios al neîncrederii în sine: autoevaluare negativă – comportamente disfuncţionale.
  • Construirea încrederi în sine:
  • Patternul de autocritica şi minimizarea aspectelor pozitive,
  • Reaţia cu greşelile, teama de eşec şi presiunile autoimpuse,
  • Comportamente de evitare sau supracompensare.